FITNESS AUTHORITY

 
klient Fitness Authority
marka Fitness Authority
zadania Ring Girls na XII Professional Armwrestling Word Cup - ZŁOTY TUR 2015 
miejsce Rumia
więcej www.facebook.com/sallyyumeno