1. Administrator strony www.sallyyumeno.com gromadzi dwa rodzaje informacji o Użytkownikach: dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
  2. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie tożsamości Użytkownika. Dane te przekazywane są podczas korzystania z formularza kontaktowego, formularza zgłoszeniowego oraz formularza zawarcia umowy.
  3. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania poprzez formularz zgłoszeniowy oraz formularza zawarcia umowy zapewnia 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
  4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Administrator nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania przez Użytkownika. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane osobowe dotyczą, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  5. Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z zasobów serwera Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularzy określonych w pkt. 2.
  6. Informacje niebędące danymi osobowymi to informacje, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie oraz liczbę kliknięć. Informacje te służą do administrowania Stroną, analizowania trendów oraz zbierania informacji statystycznych.
  7. Informacje niebędące danymi osobowymi są zbierane anonimowo, a ich gromadzenie nie wymaga korzystania z formularzy określonych w pkt. 2.
  8. Zasoby Strony wykorzystują mechanizm automatycznego przechowywania danych typu "cookies", celem utrzymania sesji Użytkownika, personalizacji elementów Strony oraz tworzenia statystyk oglądalności Strony. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na ustalenie tożsamości Użytkownika.
  9. Użytkownik może samodzielnie decydować czy akceptuje pliki cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies przez Użytkownika skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.