Hostessy a status studenta.

 

Przeglądając ogłoszenia ze zleceniami, z pewnością często widujesz pytanie o status studenta lub ucznia. Dla agencji hostess ma on ogromne znaczenie finansowe - dzięki niemu mogą zaoferować Tobie uczciwe wynagrodzenie, zarabiając samym na usłudze rekrutacji i wynajmu personelu. Dlaczego osoby uczące się lub studiujące są faworyzowane w tej branży?

Szukasz pracy jako hostessa, modelka lub promotor? Trafiłaś/eś idealnie :) Kliknij przycisk poniżej i dołącz do naszego zespołu:

hostessy a status studenta

Zacznijmy od ważnej informacji związanej z Twoim wynagrodzeniem. Wartość, którą faktycznie dostajesz przelewem lub w gotówce to tzw. kwota netto. W Twoim imieniu natomiast, Agencja ma obowiązek opłacić dwie dodatkowe wartości:
    –  podatek dochodowy do urzędu skarbowego,
    –  składki na ubezpieczenie społeczne (1) i zdrowotne (2) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Twoje wynagrodzenie + podatek + składki to kwota brutto wynagrodzenia. 

W tej historii składki ZUS pełnią główną rolę. Składki odpowiadają za Twoją przyszłą emeryturę (tak tak, pobierane są już teraz) oraz darmowy dostęp do publicznej służby zdrowia (dzięki nim nie musisz płacić za wizytę w przychodni czy pobyt w szpitalu). I są naprawdę duże. Wysokość składek ZUS potrafi przekroczyć połowę wartości Twojego wynagrodzenia! Spójrz na ten przykład:

Twoje wynagrodzenie
(netto)
opłaty dla ZUS - jeśli masz status studenta / uczniaopłaty dla ZUS - jeśli nie masz statusu studenta / ucznia
300,0 zł0,0 zł157,5 zł
1 000,0 zł0,0 zł524,5 zł
3 000,0 zł0,0 zł1 573,6 zł

 

Poza nielicznymi wyjątkami składek ZUS nie można się zrzec ani ominąć. A jednym z tych wyjątków jest właśnie fakt, że uczysz się w szkole ponadpodstawowej lub studiujesz na studiach wyższych i nie masz ukończonego 26. roku życia. Twój status ucznia / studenta w połączeniu z wiekiem przerzuca obowiązek opłaty składki społecznej na szkołę/uczelnię, a składki zdrowotnej najczęściej na rodziców.

I tu dochodzimy do sedna: składki ZUS są najczęściej większe niż prowizja dla agencji. Agencja musi więc dorzucić ich wartość do oferty dla klienta, a klienci... wybierają zwykle mniejsze koszty (czyli osoby ze statusem ucznia / studenta). Niestety, niektórzy klienci przyzwyczajeni są też do bardzo niskich cen osiąganych dzięki zatrudnianiu hostess „na czarno”. Pamiętaj, zlecenia wyłącznie „na słowo” to duże ryzyko dla Ciebie (wystarczy poczytać historie opisywane na facebookowych czarnych listach), a dla rzetelnych agencji hostess utrudnienie w oferowaniu zleceń bez patrzenia na to, kto się uczy czy studiuje.

Status UCZNIA (3) posiadasz, jeśli chodzisz do gimnazjum, liceum, technikum, zawodówki, szkoły branżowej I / II stopnia, szkoły specjalnej lub szkoły policealnej. Status ucznia obejmuje okres od 1 września pierwszego roku nauki do:
    –  31 sierpnia w roku, w którym kończysz szkołę i nie zamierzasz się dalej uczyć,
    –  30 września w roku, w którym kończysz szkołę ale dostajesz się na studia wyższe.

Status STUDENTA (4) posiadasz, jeśli uczęszczasz na studia I / II stopnia lub na studia jednolite. Status studenta obejmuje okres od dnia immatrykulacji do:
    –  dnia obrony pracy dyplomowej, lub
    –  dnia ostatniego egzaminu na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub weterynarii, lub
    –  dnia ostatniej praktyki na kierunku farmacja.

Potwierdzeniem statusu ucznia/studenta jest:
    –  Twoje oświadczenie dołączane do umowy (celem opłacenia składek społecznych), oraz
    –  Twoja ważna legitymacja uczniowska/studencka (celem opłacenia składek zdrowotnych).
Czasami Agecja może poprosić o dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe czy odpis dyplomu ukończenia studiów.

I na koniec przydatna informacja: prawo do darmowych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:
    –  ponadpodstawową - wygasa dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów,
    –  wyższą - wygasa dopiero po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

 

(1) Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - rozdz. 2 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1778).
(2) Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dz. IV (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938).
(3) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdz. 5 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198).
(4) Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - dz. IV (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2183).

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2017 r.

 

Szukasz pracy jako hostessa, modelka lub promotor? Trafiłaś/eś idealnie :) Kliknij przycisk poniżej i dołącz do naszego zespołu:

dołącz do Host Teamu SY